Peyzaj ve Süs Bitkileri Ön Lisans Programı Genel Tanıtım

Program Başkanı: Doç. Dr. Ömer BEYHAN
Öğrenci Kontenjanı: 20 (I. Öğretim) 
Puan Türü: TYT 
Eğitim Süresi: 2 Yıl 
Eğitim Dili: Türkçe  
Mezuniyet Unvanı: Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri
MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

Program Hakkında Bilgi:

Peyzaj  ve Süs Bitkileri Programında öğrencilerimiz, 3+1 sistemine uygun olarak, üç dönem teorik, bir dönem de işyeri uygulaması şeklinde dersler almaktadır.

Uygulama ağırlıklı olarak verilen derslerde; süs bitkilerinin tanıtımı ve yetiştiriciliği, süs bitkileri fidancılık tekniği, park ve bahçelerde budama, bakım ve onarım, arazi düzenleme ve peyzaj projeleri hazırlama ve proje uygulamaları ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bilimsel ve teknik bilgilerle ve uygulamalarla donatılmış olarak yetişen elemanlar, bu programdan Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri  unvanı ile mezun olmaktadırlar ve peyzaj çalışmaları yapan kamu kurumlarında, belediyelerde, peyzaj proje ve uygulama firmalarında, iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi ve pazarlaması yapan sera ve fidancılık işletmelerinde istihdam edilebilmektedirler.

  


Mesleğin Önemi ve Geleceği:

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Programı ülkemizde her ne kadar yeni yeni bilinmeye başlasa da küresel ölçekte gelişmiş olan ülkelerde çoktan hedefine ulaşmış ve sürdürülebilir bir sistem içerisinde yerini bulmuştur. Bilindiği üzere Dünya Sanayi Devrimi ile birlikte hayat biçimleri değişmeye başlamış bu tarihe kadar Dünya genelinde %1 civarında olan kentli nüfus şehir merkezlerine kurulan sanayi kuruluşlarındaki iş gücünün çekim kuvvetiyle birlikte insanları kırsal hayattan kentsel yaşama çekmeye başlamıştır. Bu etki ile birlikte kentli nüfus hızla artarak 20. Y.Y. başlarında -15 civarına çıkmış günümüzde ise çoktan %35-40’lara ulaşmıştır. Gelecek ile ilgili öngörüler ise kentli nüfusun 2040’larda %60’ları aşacağı yönündedir. İşte tam bu noktada varoluşunda itibaren doğa ile iç içe olan insanın doğa gereksinimini karşılamak için kentsel alanlarda ihtiyaç duyulan kırsal-kültürel alanların planlanması-tasarımı-bakımı-sürdürülebilirliği görevi biz peyzaj mimarları ve peyzaj teknikerlerine düşmektedir. Ülkemizde mesleğimiz 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir ivme kazanmış özel ve kamusal alanlarda fazlaca istihdam sağlanmaya başlamıştır. Bu bağlamda mesleğimiz gelecek vaat eden meslek grupları arasında yerini çoktan almıştır.  
  
 
    

Programın Amacı:

Bu programın amacı peyzaj ve süs bitkileri alanında faaliyet gösteren açık-yarı açık, kapalı, örtülü mekân tasarımı ve planlaması yapan bakanlıklar, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretimi, satışı ve uygulaması yapan fidanlıklar ve seralar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilen elemanlar yetiştirmekle birlikte kendi uygulama ve üretim firmalarını da kurabilen peyzaj tasarı yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip, alanında uzman kalifiye ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda teorik dersler yanında alan çalışmaları ile uygulamalı üretim yaptırılarak öğrencilerin bilgi ve becerileri artırılmaktadır.
  
 

Programın Hedefi:

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları peyzaj ve süs bitkileri sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzman ara elemanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Dolayısıyla, yüksek mesleki bilgi donanımına sahip, yenilikçi, üretken, girişimci, sosyal ve teknik iletişim becerisi yüksek, peyzaj planlarını okuma ve uygulama becerisine yatkın Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri yetiştirmektir.

  


Kazanılan Derece:

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nı bitiren öğrenciler önlisans diploması almaya hak kazanmakla birlikte ayrıca ‘‘Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri’’ meslek elemanı ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.


Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler 

Analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati,  eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, tasarı ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında bu sektördeki güncel ekonomik gelişmelere ilgi duyma.

  


Mezun Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler:

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler analitik düşünme, alan hacim hesaplaması, CAD programlarının aktif olarak kullanımı, arazi aplikasyonu, proje çizme, okuma ve uygulama becerisi, detay çizimi yetisi, bitki tanıma alanlarında yeterlilik kazanmaktadır.


Çalışma Alanları:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Belediyeler
Fidanlıklar
Tasarım Ofisleri
Uygulama Ofisleri


Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçiş Yapabileceği Lisans Programları(2018 yılı DGS Tercih Kılavuzuna göre):

Bahçe Bitkileri,
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı,
Orman Mühendisliği,
Peyzaj Mimarlığı,